Nõustajad

Marge PõdraMarge Põdra

Eripedagoog-logopeed

Olen omandanud lasteaiaõpetaja rakenduskõrghariduse Tallina Pedagoogileses Seminaris. Lasteaiaõpetajana töötades tundsin vajadust end täiendada erivajadusega lastega töötamise valdkonnas. Asusin õppima Tartu Ülikooli eripedagoogika erialale, kus omandasin bakalaureuse kraadi. Hetkel on lõpetamisel magistriõpingud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, spetsialiseerumismooduliks erivajadustega laste õpetamine. Varajane märkamine, lapse arengu hindamine, lapsele sobivate õpetamismeetodite valik ja vanemate nõustamine on olulised märksõnad minu töös.

margepodra@gmail.com

 

Ülle SärgÜlle Särg

Psühholoog ja perenõustaja

Lõpetasin Tartu Ülikooli psühholoog-õpetaja erialal 1982. aastal, ent juba pool aastat varem asusin psühholoog-vastuvõtjana tööle Tartu perenõuandlas (praeguse kriisiabi- ja nõustamiskeskuse eelkäija). Olen vastanud usalduskirjadele, töötanud lastekliinikus ja rehabilitatsioonimeeskonnas ning erinevates koolides koolipsühholoogina. 2009. aastal kutsuti mind õppenõustamisprogrammi psühholoogiks Jõgevamaa Nõustamiskeskusse. Olen abielus, kolme tütre ja kolme poja ema ning kuuekordne vanaema. Kuna lapsi kasvatades tegin erialases töös vaheaegu, pidasin vajalikuks oma teadmisi täiendada ning kandideerisin Tartu Ülikooli avatud ülikooli koolikorraldust õppima. Magistrikraadi sain  2010.aastal. 2012. a. taotlesin edukalt koolipsühholoogi IV kutsekvalifikatsiooni.
Erialaseid täiendusi võin lausa oma hobiks pidada, sest alati on võimalik midagi uut õppida. Olen osalenud lahenduskeskse lühiteraapia ja vägivallavaba suhtlemise töötubades, läbinud pereteraapia sissejuhatava kursuse, Tallinna Ülikooli täiendõppekavad “Kunstipõhised projektiivtehnikad laste ja peredega töötamisel” (2011) ja “Koolipsühholoog õpilase arengu toetajana”(2012) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikateraapia algkursuse 2013.a. Käesoleval aastal osalen TÜ kursusel “Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse” ning laste ja noorte vaimse tervise keskuste spetsialistide koolitusel.

Töötan lisaks Jõgevamaale ka Tartumaal Rõngus ja Valgutas koolipsühholoogina. Olen juhendanud töötute töötubasid, nõustanud töötuid individuaalselt ja grupis. Karjäärinõustamine noortele ja täiskasvanutele pakub vaheldust  kohtuteed käivate perede nõustamisele. Iga õnnelik lõpp on positiivsust andev!

lambri.ylle@gmail.com

 

Evi ŠtukertEvi Štukert

Psühholoog, karjäärinõustaja, kriisi-ja perenõustaja

Olen õpingutele kulutanud kindlasti poole oma elust. Selle peale imestas üks põhikooli lõpuklassi näitsik – Jeerum, sa oled pool elu ÄRA RAISANUD !!

Ma ise nii ei arva. Kõik, mis kunagi õpitud, tuleb ükskord elus kindlasti kasuks. Minu esimene eriala tehnik-tehnoloogina andis oskuse endale ja perele rõivad selga võluda. Tallinna Tehnikaülikooli ökonomisti amet pani aluse ja oskuse majanduslikult mõelda ja tegutseda. Minu õppimise ajal puudusid ärindust õpetavad erakoolid ja kõikide tulevaste direktorite taimelava oli just Tallinna Tehnika Ülikool. Töötasin tootmises tsehhi juhatajana . Elu- ja olude sunnil tegin kannapöörde ja asusin õppima hoopis psühholoogiat. Just sel ajal kui vanuseliselt arvatakse olevat kolmekümnendate kriis. Küllap siis nii oligi : ühel hetkel märkad, et töö, mida päevast päeva teed, pole üldse Sinu jaoks ! Ilmselt juhtub see rohkem kui üks kord elus. 1999. aastal asutasime koostöös mõttekaaslastega Jõgevamaa Nõustamiskeskuse. Sellest ajast olengi siin jõudumööda ametis. Töö kõrvalt õppisin 5 aastat perenõustamist ja aastal 2013 omandasin Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kasvatusteadustes. Kogu töötamise aja jooksul olen ilmselt kokku puutunud kõigi maakonna koolidega, eelkõige seoses karjääri nõustamisega. Töötanud nii täiskasvanute kui lastega., nii koolides kui keskuses. Alati ei ole meie töö rõõmurohke aga mulle meeldib kui inimene lahkub meie juurest hea tundega ja tuleb ka järgmisel korral. Miks tasuks just minu poole pöörduda ? Ilmselt olen elav näide sellest, et õppida pole kunagi hilja ja vahel tasubki elus kannapöördeid teha ( kuigi ma pole eriline riskija ) ning piisav elu-ja töökogemus aitab ka keerulisi olukordi mõista.

evi@torma.ee

 

Sirje Vasemägi

Psühholoogiline nõustaja, kriisi- ja karjäärinõustaja, perenõustaja

Tere tulemast Jõgevamaa Nõustamiskeskuse Koduleheküljele! Mina olen omandanud Tallinna Pedagoogilises Koolis lasteaiaõpetaja eriala ning järgnevalt kaugõppes Tallinnas Ülikoolis eelkoolipedagoogika ja psühholoogia õpetaja eriala. Lasteaiaõpetaja staaži on tänaseks kogunenud 19 aastat, olen osalenud Hea Alguse meetodi rakendamisel Jõgeva lastepäevakodus „ Karikakar“. Alates 1999.a. töötan avalikus teenistuses, kuid 2006.aaastast olen läbinud Jõgevamaa Nõustamiskeskuse poolt ellu kutsutud ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppekeskuse poolt läbi viidud erinevaid koolitusi karjäärinõustamise, positiivse psühholoogia ja väärtuskasvatuse teemadel. Karjäärinõustamise valdkonnas olen omandanud Jobpicsi – piltidel põhineva huvide küsimustiku kasutamise m eetodi ja tutvustanud seda Jõgeva maakonna koolides ning avatud noortekeskustes. Värskeim enesetäiendus karjäärinõustamise teemal on Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove koolitus „ Aktiivne kaasamine karjäärinõustamises.“ Omandatud teadmisi karjäärinõustamise valdkonnas olen rakendanud Tööklubi koolituste läbiviimisel. Täiendkoolitusena olen läbinud ka Perekonnastuudio ABX 160- tunnise Pereteraapia koolituse ja Tartu Rahvaülikooli Neurolingvistilise Programmeerimise kursuse.

Olen tänulik, et mul on võimalus käesoleval ajal oma erialaseid ja koolitustel omandatud teadmisi nõustajana realiseerida, kandes endaga kaasas nõustamissuhte kolme olulist tingimust: SIIRUS, HEATAHTLIK SUHTUMINE ja EMPAATILINE MÕISTMINE.

sirje.vasemagi@gmail.com

 

Maire Püss

Juhatuse esimees

Olen ikka  üliõpilane, ehkki umbes kolmveerand elust seljataga. Usun, et inimene areneb, kuni õpib. Mina olen õppinud müüjaks, juristiks, omavalitsustöötajaks, lastekaitsjaks, kriisinõustajaks, noortenõustajaks ja palju muud. Oma elust kümme aastat olen olnud kodus lihtsalt ema. Minu elus pöördus seoses nõustamiskeskuse asutamisega otsekui uus lehekülg. Mittetulundustegevus tundus siis, aastal 1999, ja tundub ka praegu minu jaoks olevat see töö, mida ma teha tahan. Ei kujutanud ette, et  saan toetada ja aidata nii paljusid inimesi. Täna, kui olen tegelikult kodune ja juhin vabatahtlikus korras keskuse tegevust- tundub, et  olen oma elu suuresti pühendanud teiste inimeste aitamisele. Olen selle üle õnnelik, sest nähes inimesi meie keskusest kasvõi pisutki õnnelikumana lahkumas, saame sellest ka ise nõustajatena väga palju positiivseid emotsioone. Paar nädalat tagasi käis meie keskuses oma isa ja emaga väike poiss. Pärast nõustamist uksel lahkumas olles ütles  poiss meile: “Olge ise ikka ka tublid ja palju jõudu teile!”  Aitäh Sulle!

Niisiis oleme sallivad, avatud, head kuulajad kõikidele, kes abi ja toetust vajavad!

mairepuss@gmail.com

 

 Anu PajoAnu Pajo

Koolipsühholoog, kriisi-ja karjäärinõustaja, sotsiaalpedagoog

Olen psühholoogiat õppinud Akadeemias Nord. 2005.aastast töötan Põltsamaa Ühisgümnaasiumis- algul koolipsühholoogina ja 2012. aastal pärast Tallinna Ülikooli lastekaitse ja sotsiaalpedagoogika magistriõppe läbimist juba sotsiaalpedagoogina. 2006.aastast alates olen töötanud lisaks  Jõgevamaa Nõustamiskeskuses psühholoogina ning 2013.aastast ka  sotsiaalpedagoogina. Töö noortega on mulle väga südamelähedane, puudub rutiin. Ega asjata öelda, et noortega töö hoiab noorena. Olen koolitanud ja loenguid pidanud erinevatel teemadel, rohkem aga  koolivägivalla teemal, millega igapäevaselt koolis tegeleda tuleb. Viimastel aastatel olen avastanud enda jaoks savikeraamikaga tegelemise, mis psühholoogias on üks teraapia vorme.

anupajo@yahoo.com

 

 

Maarika Aru

 Maarika Aru

Psühholoogiline nõustaja

Olen oma elus teinud päris palju erinevaid asju ja pidanud erinevaid ameteid. Töötanud kaupluses, psühhiaatriahaiglas, üldhariduskoolis, nõustamiskeskuses, ametikoolis. Üllatav on see, et kõikide kogemuste kokkuvõttes olen leidnud, et minu suurim soov ning unistus on töötada laste ja noortega. Asudes õppima psühholoogiat, ei olnud mul selget arusaama, kus ma täpselt tööle asuda võiks. Elu on aga ise kõik asjad minu jaoks paika pannud ja mul on olnud võimalik oma unistust lihtsalt täide viia- nii kokku viimased 7 aastat. Olen õnnelik , et noortega tegelemine aitab mul endalgi vormis püsida ja olla ema mitte ainult oma lastele ning lapselapsele.Üks minu kirgedest on käsitöö, ilma milleta ma elu hästi ette ei kujuta. Lisaks armastan ma väga loomi ja kodus jookseb neid ringi päris mitu. Usun, et  kogemused ja oskused kasvavad aastatega ning  koolis töötades saan areneda koos õpilastega aina professionaalsemaks nõustajaks. Lapse toetamine ja nõustamine on võimalik  läbi  tugeva empaatiavõime ja kuulamisoskuse.

arumaarika@gmail.com