marge-uudis

Alates septembrist töötab mittetulundusühingus Jõgevamaa Nõustajate Ühendus eripedagoog

Alates septembrist töötab mittetulundusühingus Jõgevamaa Nõustajate Ühendus eripedagoog Marge Põdra, kellelt saavad erialast nõu nii lasteaia- kui koolilapsed, õpetajad ja lapsevanemad.

MTÜ Nõustajate Ühendus juhatuse esimehe Maire Püssi sõnul annab eripedagoog Marge Põdra nõu eelkõige kõnelemis- ja suhtlemisprobleemide puhul.

“Suhtlemine õpetajate ja lapsevanematega on näidanud, et vajadus eripedagoogi  teenuse järele on suur. Jõgevamaa Nõustajate Ühendus on teadaolevalt ainus organisatsioon Jõgeval, kus pakutakse esimese tasandi  eripedagoogiteenust. Marge Põdra on oma erialal kogenud asjatundja, kes töötab ka lasteaias “Karikakar” juhataja asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal, ” ütles Püss.

Eripedagoog Marge Põdra sõnul on eriti oluline probleemi varajane märkamine, lapse arengu hindamine, lapsele sobivate õpetamismeetodite valik ja vanemate nõustamine.

“Huvi meie pakutavate teenuste vastu on suurenenud. Küllap on selle põhjuseks ka uue kooliaasta algus. Oleme rõõmsad jätkuva koostöö üle omavalitsuste ning koolidega. Samuti ootame uue eelarveaasta lepingute sõlmimist kohalike omavalitsustega, kes rahastavad koolides pakutavaid tugiteenuseid, sealhulgas psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi, eripedagoogi ning karjäärinõustaja tööd. Selline koostöö on praeguseks olemas Jõgeva vallaga ja huvi on tundnud teisedki piirkonnad.

Omavalitsuste poolne rahastamine on vajalik, sest meie maakonnas on palju peresid, kelle elujärg pole nii hea, et nad suudaksid teenuste eest ise tasuda,”  rääkis ta.

“Lepingud omavalitsustega on olulised ka seetõttu, et sel moel tagatakse õigeaegne professionaalne psühholoogiline abi kriisiolukorades, kus see on iseäranis vajalik, ” lausus nõustajate ühenduse psühholoog Ülle Särg.

“Meie keskuse nõustajad on väga vajalikud ka olukordades, kus pereliikmed elavad erinevates maakondades või isegi erinevates riikides. Kaugsuhte puhul on raske peret koos hoida, lapsed kogevad mahajäetuse tunnet, mis omakorda takistab koolis toimetulekut. Mõnikord tuleb nõustajal õpetada peret lastega suhtlema, et viimased  ei tunneks ennast halvasti. Selline nõustamine on aidanud nii mõnelgi perel olukordi lahendada ja ära leppida, et koos edasi minna,” ütles Püss.

“Eraldi teema on vägivald või kiusamine lasteaias ja koolis, millega puutume kokku igapäevaselt, ka see vajab kriisinõustaja sekkumist,” lisas psühholoog Särg.

Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse nõustamiskeskusel on plaanis tööle võtta ka sotsiaalpedagoog, et vajadusel lasteaedadele ning koolidele vastavat nõustamisteenust pakkuda.

Vooremaa