Teenused

Psühholoogiline nõustamine

Üldjuhul toimub  individuaalse vestluse vormis, kasutades  kunsti- või muusikateraapia elemente. Võimalik  psühhoanalüüs, erinevad isiksuse- ja võimete testid. Klient tasub  nõustamistunni eest ise, võimalusel tasuvad  omavalitsused oma elanike eest.

 

Perenõustamine

Perenõustamine tähendab vähemalt kahe pereliikme kohal olekut. Pere tasub  ise nõustamise eest, võimalik omavalitsuse toetus läbirääkimisel, võimalik ka ohvriabi finantseerimine.

 

Kriisiabi

Võimalusel kliendile tasuta

  • koostöös Ohvriabiga tasub Sotsiaalkindlustusamet nõustamise eest,
  • vajadusel tasuvad läbirääkimisel omavalitsused oma piirkonna elanike eest

 

Karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine

Kõikidele sihtrühmadele lastest pensionärideni välja. Klient tasub nõustamise eest ise, tellimisel tasub tellija- kool, omavalitsus jne.

 

Seksuaalnõustamine

Loengud ja individuaalnõustamised kliendile tasulised, võimalik tellida koha peale, tellimisel tasub tellija tehtud  töö eest.

 

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Võimalik tellida koha peale lasteaeda, kooli, omavalitsusse. Nõustamistunni eest tasub tellija. Keskuses tasub nõustamise eest klient, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 

Eripedagoogiline-logopeediline nõustamine

Võimalik tellida koha peale lasteaeda, kooli, omavalitsusse.Nõustamistunni eest tasub tellija. Keskuses tasub nõustamisel klient, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 

Koolitusteenused:

  • Loengud
  • Rühmatööd
  • Grupinõustamine
  • Superviseerimine
  • Kovisioon